Η εταιρεία

4/02/2019...

Όροι και προϋποθέσεις του Διαγωνισμού #Unboxing Love Contest

Α. Διοργανώτρια Εταιρεία

 1. Η εταιρεία Charalambides Christis Ltd (η «Εταιρεία») μέσω των λογαριασμών της στο Facebook και στο Instagram («@charalambideschristis») διοργανώνει το διαγωνισμό με τίτλο #Unboxing Love Contest  (ο «Διαγωνισμός»).

 

Β. Διαδικασία για συμμετοχή

 1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο όσοι διαμένουν στην Κύπρο.
 2. Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό πρέπει να διαθέτουν προσωπικό λογαριασμό στο Facebook και/ή στο Instagram.
 3. Άτομα τα οποία εργάζονται στην Εταιρεία, οι σύζυγοι τους και πρώτου βαθμού συγγενείς τους, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό.
 4. Για να λάβετε μέρος στο Διαγωνισμό πρέπει να επισκεφθείτε το λογαριασμό της Εταιρείας στο Facebook ή/και στο Instagram, να κάνετε like στη σελίδα της Εταιρείας, να κάνετε comment ποιο είναι το αγαπημένο σου προϊόν της εταιρείας Χαραλαμπίδης Κρίστης και για ποιο λόγο, να κάνετε like και share το post του Διαγωνισμού με τίτλο #Unboxing Love Contest . Έγκυρες θεωρούνται επίσης οι συμμετοχές
 • όσων κάνουν μία από τις τρείς ενέργειες που αναφέρονται πιο πάνω (δηλαδή είτε like στη σελίδα της Εταιρείας είτε like και share το post του Διαγωνισμού είτε comment ποιο είναι το αγαπημένο σου προϊόν της εταιρείας Χαραλαμπίδης Κρίστης και για ποιο λόγο ), και
 • όσων ανταποκριθούν στο post του Διαγωνισμού στο Instagram με post ή/και με story.
 1. Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό συμμετοχών για κάθε πρόσωπο.

  Γ. Διάρκεια Διαγωνισμού

 2. Ο Διαγωνισμός ισχύει μέχρι τις 28/02/2019 . Για να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προβούν στις ενέργειες που περιγράφονται στον όρο 5 πιο πάνω μέχρι τις 11:59μμ την ημέρα αυτή.

  Δ. Δώρο του Διαγωνισμού

 1. Έγκυρες θα είναι οι συμμετοχές που έχουν ληφθεί σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Διαγωνισμού.
 2. Οι έγκυρες συμμετοχές θα τοποθετηθούν σε κλήρωση η οποία θα πραγματοποιείται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή κατά την περίοδο ισχύος του Διαγωνισμού. Σε κάθε κλήρωση θα περιλαμβάνονται οι έγκυρες συμμετοχές που θα έχουν ληφθεί κατά τις δύο προηγούμενες μέρες (δηλαδή κάθε Δευτέρα θα περιλαμβάνονται οι συμμετοχές που θα έχουν ληφθεί την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή, κάθε Τετάρτη οι συμμετοχές που θα έχουν ληφθεί τη Δευτέρα και την Τρίτη και κάθε Παρασκευή οι συμμετοχές που θα έχουν ληφθεί την Τετάρτη και την Πέμπτη).
 3. Ο αριθμός των νικητών θα είναι συνολικά έντεκα (11), ένας (1) ανά κλήρωση.
 1. Τα ονόματα των νικητών κάθε κλήρωσης θα ανακοινώνονται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή κατά την περίοδο ισχύος του Διαγωνισμού αμέσως μετά την κάθε κλήρωση, μέσω κοινοποίησης από τους λογαριασμούς της Εταιρείας στο Facebook και στο Instagram.
 2. Οι νικητές θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την Εταιρεία άμεσα για να ενημερωθούν για τις λεπτομέρειες παραλαβής του δώρου τους.
 3. Σε περίπτωση κατά την οποία  κάποιος νικητής δεν επικοινωνήσει με την Εταιρεία, εντός μίας εβδομάδας από την ανακοίνωση του ονόματος του, η συμμετοχή του στον Διαγωνισμό θα ακυρωθεί και ως εκ τούτου δεν θα δικαιούται να παραλάβει  το δώρο.

  Ε. Προσωπικά Δεδομένα

 4. Για πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο που χρησιμοποιεί και προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα η Εταιρεία, παρακαλούμε όπως ανατρέξτε στην Πολιτική Προστασίας Απορρήτου της Εταιρείας στο https://www.mymilk.com.cy/index.php?route=PemPlus/privacypolicy/81.

 

Στ. Διάφορα

 1. Τα δώρα του Διαγωνισμού είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται, δεν ανταλλάσσονται και δεν μπορούν να εξαργυρωθούν με χρήματα.
 2. Η Εταιρεία διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να αρνηθεί να παραδώσει οποιοδήποτε δώρο στην περίπτωση που υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με τη γνησιότητα/αυθεντικότητα της συμμετοχής ενός νικητή ή/και στην περίπτωση που ένας νικητής δεν έχει συμμορφωθεί με οποιονδήποτε από τους όρους του Διαγωνισμού.
 3. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει  τους όρους του Διαγωνισμού ή να ανακαλέσει το Διαγωνισμό σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κοινοποιώντας την απόφαση αυτή στους λογαριασμούς της στο Facebook και στο Instagram. Σε αυτή την περίπτωση, οποιεσδήποτε απαιτήσεις σχετικά με τα δώρα του Διαγωνισμού – έπειτα από τέτοια τροποποίηση ή ανάκληση, θα είναι άκυρες.
 4. Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό δε θα έχουν κανένα δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας σε σχέση με τις αναρτημένες φωτογραφίες τους. Οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας ανήκουν στην Εταιρεία.
 5. Η ευθύνη της Εταιρείας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση του Δώρου.
 6. Το Facebook και το Instagram ως  μέσα κοινωνικής δικτύωσης και  τα φυσικά ή και νομικά πρόσωπα ή που είναι κατά νόμο υπεύθυνα  για αυτά δεν υπέχουν καμία ευθύνη σε σχέση με τον Διαγωνισμό ο οποίος δεν διοργανώνεται σε συνεργασία με το Facebook ή με το Instagram ούτε και χρηματοδοτείται ή υποστηρίζεται καθ’οιονδήποτε τρόπο από το Facebook ή το Instagram.  Όλοι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμού θα θεωρούνται ότι έχουν αναγνωρίσει και αποδεχθεί το γεγονός αυτό.
 7. Οποιαδήποτε διαφωνία ή διαφορά προκύπτει σε σχέση με τον παρόν Διαγωνισμό θα διέπεται και θα ερμηνεύεται στη βάση των Νόμων της Κυπριακής Δημοκρατίας και τα Δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία για επίλυση των διαφορών που προκύπτουν ή σχετίζονται με τον Διαγωνισμό.
 8. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να διατηρήσουν τη/τις δημοσίευση/σεις τους στους λογαριασμούς τους στο Facebook ή/και στο Instagram για 12 μήνες.
 9. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις έχουν κοινοποιηθεί στο κοινό μέσω του λογαριασμού της Εταιρείας στο Facebook και στο Instagram.
 10. Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό συμφωνούν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους του Διαγωνισμού.

 

6/12/2018...

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020