Η εταιρεία

13/11/2018...

Νέο Λανσάρισμα Πισσουρκωτικο Ώριμο και Αιγινό

7/11/2018...

Όροι και προϋποθέσεις του Διαγωνισμού #myMilk

 

Α. Διοργανώτρια Εταιρεία
1. Η εταιρεία Charalambides Christis Ltd (η «Εταιρεία») μέσω των λογαριασμών της στο Facebook και στο Instagram («@charalambideschristis») διοργανώνει το διαγωνισμό με τίτλο #myMilk (ο «Διαγωνισμός»).

Β. Διαδικασία για συμμετοχή
2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο όσοι διαμένουν στην Κύπρο.
3. Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό πρέπει να διαθέτουν προσωπικό λογαριασμό στο Facebook και/ή στο Instagram.
4. Άτομα τα οποία εργάζονται στην Εταιρεία, οι σύζυγοι τους και πρώτου βαθμού συγγενείς τους, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό.
5. Για να λάβετε μέρος στο Διαγωνισμό πρέπει να επισκεφθείτε το λογαριασμό της Εταιρείας στο Facebook ή στο Instagram και στη σχετική δημοσίευση με τίτλο «δες τι είναι για σένα το #myMilk», να προχωρήσετε με καταγραφή στιγμιότυπου οθόνης (screenshot) της εικόνας. Στη συνέχεια να αναρτήσετε το screenshot στο λογαριασμό σας στο Facebook ή στο Instagram κάνοντας tag την @charalambideschristis, γράφοντας #myMilk. Έγκυρες θεωρούνται επίσης οι συμμετοχές με ανάρτηση του screenshot σε μορφή σχολίου κάτω από τη δημοσίευση του Διαγωνισμού από την Εταιρεία αλλά και οι κοινοποιήσεις της δημοσίευσης.
6. Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό συμμετοχών για κάθε πρόσωπο.

Γ. Διάρκεια Διαγωνισμού
7. Ο Διαγωνισμός ισχύει μέχρι τις 31/11/2018. Για να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό οι αναρτήσεις θα πρέπει να γίνουν μέχρι τις 11:59μμ την ημέρα αυτή.

Δ. Δώρο του Διαγωνισμού
8. Έγκυρες είναι οι συμμετοχές που έχουν ληφθεί σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Διαγωνισμού.
9. Οι έγκυρες συμμετοχές θα τοποθετηθούν σε κλήρωση η οποία θα πραγματοποιηθεί το Δεκέμβριο από την Εταιρεία.
10. Ο αριθμός των νικητών θα είναι 10.
11. Τα ονόματα των νικητών θα ανακοινωθούν αμέσως μετά την κλήρωση, μέσω κοινοποίησης από τους λογαριασμούς της Εταιρείας στο Facebook και στο Instagram.
12. Οι νικητές θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την Εταιρεία άμεσα για να ενημερωθούν για τις λεπτομέρειες παραλαβής του δώρου τους.
13. Κάθε νικητής θα ανταμείβεται με 500 #myMilk βαθμούς.
14. Σε περίπτωση που κάποιος νικητής δεν διατηρεί λογαριασμό στο πρόγραμμα επιβράβευσης Charalambides Christis Community («Πρόγραμμα Επιβράβευσης»), για να είναι σε θέση να επιβραβευτεί με τους 500 βαθμούς, θα πρέπει να δημιουργήσει λογαριασμό στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης (https://www.mymilk.com.cy/index.php?route=Public/index/81).
15. Σε περίπτωση κατά την οποία κάποιος νικητής δεν επικοινωνήσει με την Εταιρεία, εντός μίας εβδομάδας, η συμμετοχή του στον Διαγωνισμό θα ακυρωθεί και ως εκ τούτου δεν θα δικαιούται να παραλάβει το δώρο.

Ε. Προσωπικά Δεδομένα
16. Για πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο που χρησιμοποιεί και προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα η Εταιρεία, παρακαλούμε όπως ανατρέξτε στην Πολιτική Προστασίας Απορρήτου της Εταιρείας στο https://www.mymilk.com.cy/index.php?route=PemPlus/privacypolicy/81.

Στ. Διάφορα
17. Τα δώρα του Διαγωνισμού είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται, δεν ανταλλάσσονται και δεν μπορούν να εξαργυρωθούν με χρήματα.
18. Η Εταιρεία διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να αρνηθεί να παραδώσει οποιοδήποτε δώρο στην περίπτωση που υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με τη γνησιότητα/αυθεντικότητα της συμμετοχής ενός νικητή ή/και στην περίπτωση που ένας νικητής δεν καταφέρει να συμμορφωθεί με οποιονδήποτε από τους όρους του Διαγωνισμού.
19. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους ή να ανακαλέσει το Διαγωνισμό σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κοινοποιώντας την απόφαση αυτή στους λογαριασμούς της στο Facebook και στο Instagram. Σε αυτή την περίπτωση, οποιεσδήποτε απαιτήσεις σχετικά με τα δώρα του Διαγωνισμού – έπειτα από αλλαγή ή ανάκληση, θα είναι άκυρες.
20. Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό δε θα έχουν κανένα δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας σε σχέση με τις αναρτημένες φωτογραφίες τους. Οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας ανήκουν στην Εταιρεία.
21. Η ευθύνη της Εταιρείας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση του Δώρου.
22. Οποιαδήποτε διαφωνία ή διαφορά προκύπτει σε σχέση με τον παρόν Διαγωνισμό θα διέπεται και θα ερμηνεύεται στη βάση των Νόμων της Κυπριακής Δημοκρατίας και τα Δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία για επίλυση των διαφορών που προκύπτουν ή σχετίζονται με τον Διαγωνισμό.
23. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να διατηρήσουν τη/τις δημοσίευση/σεις τους στους λογαριασμούς τους στο Facebook ή/και στο Instagram για 12 μήνες.
24. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις έχουν κοινοποιηθεί στο κοινό μέσω του λογαριασμού της Εταιρείας στο Facebook και στο Instagram. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με την Εταιρεία στο support@mymilk.com.cy ή στο 77776650.
25. Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό συμφωνούν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους του Διαγωνισμού.