Φόρμα… Εθελοντή

Η εγγραφή εθελοντών στο πρόγραμμα ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ είναι ιδιαίτερα σημαντική τόσο για τη ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΚΡΙΣΤΗΣ, όσο και για τα παιδιά που έχουν πραγματική ανάγκη και αναμένουν στήριξη, έτσι ώστε να έχουν την ευκαιρία για καλύτερες συνθήκες ζωής. Ο ρόλος των εθελοντών δεν σχετίζεται με την οικονομική ενίσχυση, αλλά με τη βοήθεια στην υλοποίηση έργων είτε με τη φυσική τους παρουσία, είτε μέσω διαδικτύου, με την ανταλλαγή ιδεών και εισηγήσεων για εντοπισμό νέων χώρων που αφορούν την ψυχαγωγία και εκπαίδευση των παιδιών.