Ευκαιρίες καριέρας

Γίνε μέλος στην ομάδα μας

Στη ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΚΡΙΣΤΗΣ ενθαρρύνουμε το δημιουργικό και καινοτόμο τρόπο σκέψης, παρέχουμε πλήρη ελευθερία στους υπαλλήλους μας, ώστε να εργάζονται σε ένα ιδανικό περιβάλλον. Προάγουμε την ανοικτή, ειλικρινή επικοινωνία και την ομαδικότητα, με αποτέλεσμα προϊστάμενοι και υφιστάμενοι να αποτελούμε μία ομάδα με κοινό σκοπό την επίτευξη των στόχων που έχουν καθοριστεί από την Εταιρεία.

Ανοιχτή θέση εργασίας

Κύρια καθήκοντα – αρμοδιότητες:
– Έρευνα, σχεδιασμός και ανάπτυξη νέων προϊόντων.
– Σχεδιασμός, προγραμματισμός και έλεγχος δοκιμαστικών παραγωγών, για νέα προϊόντα, νέες βοηθητικές ύλες και νέα υλικά συσκευασίας.
– Εξεύρεση νέων εναλλακτικών προμηθευτών βοηθητικών υλών και υλικών συσκευασίας.
– Σχεδιασμός νέων υλικών συσκευασίας.
– Εκπόνηση Process Books νέων προϊόντων.
– Προετοιμασία διατροφικών συστατικών και άλλων στοιχείων επισήμανσης στις μακέτες των νέων συσκευασιών.
– Εκπαίδευση όλων των εμπλεκόμενων ομάδων, για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και την παραγωγή νέων προϊόντων.
– Εκπόνηση, διαχείριση και έλεγχος προϋπολογισμού λειτουργικών εξόδων και μισθοδοσίας του τμήματος, σε ετήσια, μηνιαία και εβδομαδιαία βάση.

Απαραίτητα Προσόντα:
– Πανεπιστημιακό δίπλωμα σε μια από τις παρακάτω ειδικότητες: Χημικός Μηχανικός, Γεωπόνος ή Χημικός.
– Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών από αναγνωρισμένο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα.
– Εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε αντίστοιχη θέση, σε μεγάλη εταιρία παραγωγής τροφίμων.
– Επιπρόσθετη εμπειρία, τουλάχιστον 5 ετών, σε θέση Παραγωγής ή Ποιοτικού Ελέγχου, σε μεγάλη εταιρία παραγωγής τροφίμων θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.
– Άριστη επικοινωνιακή ικανότητα (προφορική και γραπτή επικοινωνία).
– Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
– Πολύ καλή γνώση του πακέτου Microsoft Office, όπως και ειδικών πακέτων λογισμικού για σχεδιασμό.
– Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας με άτομα και ομάδες, τόσο κοινού όσο και διαφορετικού αντικειμένου και προσανατολισμού.
– Ικανότητα ορθής διαχείρισης χρόνου και ανάθεσης αρμοδιοτήτων.
– Ικανότητα γρήγορης επέμβασης και επίλυσης προβλημάτων τεχνικής φύσεως.
– Δυνατότητα εργασίας με ακρίβεια, ηρεμία και αποτελεσματικότητα κάτω από αυστηρά χρονοδιαγράμματα και συνθήκες πίεσης.

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο αποδοχών και ωφελημάτων που περιλαμβάνει Ταμείο Προνοίας, Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη, 13ο και 14ο μισθό, κ.α.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση recruit@chandch.com ή μέσω φαξ στο 25725447 σημειώνοντας τον κωδικό FRRDQ01/2017, μέχρι τις 31 Μαρτίου 2017.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

Εαν θέλεις να γίνεις μέλος της ομάδας μας, συμπλήρωσε την πιο κάτω αίτηση: