Προσφορά

Στήριξη Άπορων Μαθητών

Από το τέλος του 2011, η ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΚΡΙΣΤΗΣ στηρίζει τους Συνδέσμους των Πολυτέκνων με τη δωρεάν παροχή 1500 λίτρων γάλακτος κάθε εβδομάδα, ενισχύει τα Κοινωνικά Παντοπωλεία με τη επίσης δωρεάν παροχή 1200 λίτρων γάλακτος κάθε βδομάδα, ενώ προσφέρει σε όλα τα σχολεία, 2500 λίτρα φρέσκο γάλα κάθε χρόνο για την παροχή υγιεινού προγεύματος.