Επικοινωνία

Στοιχεία Επικοινωνίας

Κεντρικά Γραφεία

Βιοµηχανική περιοχή Νήσου
347 Λεωφόρος Λεµεσού, Τ.Τ. 2571
Τ.Κ. 17102 – Τ.Τ. 2261
Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ: +357 7000MILK (6455) – Φαξ: +357 22443045
email: info@chandch.com

Εργοστάσιο

Βιοµηχανική περιοχή Αγίου Αθανασίου
Τ.Κ. 51148, 3502 Λεµεσός, Κύπρος
Τηλ: +357 7000MILK (6455) – Φαξ: +357 25726260
email: info@chandch.com

Κοινωνικά Δίκτυα