Ευκαιρίες καριέρας

Γίνε μέλος στην ομάδα μας

Στη ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΚΡΙΣΤΗΣ ενθαρρύνουμε το δημιουργικό και καινοτόμο τρόπο σκέψης, παρέχουμε πλήρη ελευθερία στους υπαλλήλους μας, ώστε να εργάζονται σε ένα ιδανικό περιβάλλον. Προάγουμε την ανοικτή, ειλικρινή επικοινωνία και την ομαδικότητα, με αποτέλεσμα προϊστάμενοι και υφιστάμενοι να αποτελούμε μία ομάδα με κοινό σκοπό την επίτευξη των στόχων που έχουν καθοριστεί από την Εταιρεία.

Εαν θέλεις να γίνεις μέλος της ομάδας μας, συμπλήρωσε την πιο κάτω αίτηση: